Manjinski glas

ABOUT THIS EPISODE

Sve je veći broj političkih organizacija sa nacionalnim obeležjem – kako u
svakodnenvnom delovanju, tako in a izborima koji su iza nas.

Zašto se pojedine stranke odlučuju na taj korak? Kakav odnos to pokazuje prema
pripadnicima nacionalnih manjina? Ali i koliko će uticaja u parlamentu imati
nacionalne manjine s obzirom na njihov mali broj i generalno desno orijentisani
novi saziv? 

U podkastu “Ogledalo” portala Autonomija.info o „manjinskom glasu“ sa Miroslavom Keveždijem razgovarala je Aleksandra Bučko  

Episode 2 · 3 months ago

Manjinski glas

Sve je veći broj političkih organizacija sa nacionalnim obeležjem – kako u
svakodnenvnom delovanju, tako in a izborima koji su iza nas.

Zašto se pojedine stranke odlučuju na taj korak? Kakav odnos to pokazuje prema
pripadnicima nacionalnih manjina? Ali i koliko će uticaja u parlamentu imati
nacionalne manjine s obzirom na njihov mali broj i generalno desno orijentisani
novi saziv? 

U podkastu “Ogledalo” portala Autonomija.info o „manjinskom glasu“ sa Miroslavom Keveždijem razgovarala je Aleksandra Bučko  

Episode 1 · 3 months ago

Listić viška

Izbori koji su večito u senci, o kojima se ćuti i za koje mnogi građani saznaju tek
ukoliko izađu na birališta. 

Zašto se takmičari za mandate u Banovini skrivaju od birača? Da li je i odrađivanje
izbornog procesa vojvođansku autonomiju pretvorila u njeno naličje? Da li su
pokrajinski mandati samo politički plen koji se tek rutinski potvđuje u četverogodišnjim ciklusima?  

U podkastu Ogledalo portala Autonomija.info o „listiću viška“ u glasačkim
kutijama sa naučnim saradnikom na Institutu za političke studije Dejanom
Bursaćem razgovara Denis Kolundžija.